مرآت انديشه، پاسخ‌گوی نیازهای شما در تولید نرم‌افزارهای مدیریت آموزشی

شرکت مرآت اندیشه، فعالیت‌های خود را بر روی اتوماسیون، پیاده‌سازی فناوری اطلاعات و آموزش الکترونیکی در ساختار مؤسسات آموزشی در ابعاد مختلف اعم از دانشگاه‌ها، مجتمع‌های آموزشی، مؤسسات آموزشی آزاد، آموزشگاه‌ها و واحد آموزش منابع انسانی سازمان‍‌ها متمرکز کرده است.

محصولات شرکت آموزشی و پژوهشی مرآت اندیشه

سیستم آموزش الکترونیکی سینا

۱ با این ابزار، استاد همیشه به دانشجویان دسترسی دارد و کلاسش محدود به چند ساعت و چند روز نمی‌شود و پیشرفت تحصیلی دانشجو، لحظه به لحظه قابل پیگیری می‌باشد.

bt elearning لیست محصولات برای صفحه اول

سیستم آموزش دانشگاهی سینا

۲مجموعه کاملی ازسیستم‌ها و ابزارها برای مدیریت و هدایت آموزش دانشگاه؛ از پذیرش و انتخاب واحد تا فارغ التحصیلی. همه تحت وب، با گزارشات قدرت‌مند برای استفاده همه کاربران دانشگاه.

bt education لیست محصولات برای صفحه اول

سیستم آموزش دوره‌های آزاد سینا

۳در مؤسسات آموزشی آزاد و آموزشگاه‌ها، سینا فرآیندهای جذب فراگیر، اداری آموزش و هم‌چنین مالی را به منظور کیفیت و برتری نسبت به رقبا، مدیریت می‌کند و بهبود می‌بخشد.

bt freetraining لیست محصولات برای صفحه اول

سیستم آموزش سازمانی سینا

۴دریک سازمان، نهاد و یا مؤسسه غیرآموزشی، گزارش‌های اتوماتیک سینا، مدیریت را به دیدی از هزینه‌بری آموزش و نحوه ارتباط آموزش با شاخص‌های کارایی، مجهز می‌کند.

bt zemn1 لیست محصولات برای صفحه اول

به اشتراک بگذارید:
  • services sprite لیست محصولات برای صفحه اول
  • services sprite لیست محصولات برای صفحه اول
  • services sprite لیست محصولات برای صفحه اول
  • services sprite لیست محصولات برای صفحه اول
  • services sprite لیست محصولات برای صفحه اول
  • services sprite لیست محصولات برای صفحه اول
  • services sprite لیست محصولات برای صفحه اول
  • services sprite لیست محصولات برای صفحه اول
  • services sprite لیست محصولات برای صفحه اول
  • services sprite لیست محصولات برای صفحه اول